آزمايشگاهها و كارگاهها
فیلتر عنوان     نمایش ردیف 
ردیف عنوان مطلب
1 كارگاه كامپيوتر
2 كارگاه معماري
3 آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک
4 آزمایشگاه صنعتی و اندازه گیری
5 کارگاه سیم پیچی ترانسفورماتور، DCوAC
6 کارگاه سیم پیچی ترانسفورماتور
7 کارگاه سیم پیچی DCوAC
8 آز ماشینهای الکتریکی1
9 آز ماشینهای الکتریکی 2
10 کارگاه مدار فرمان 1 و2
11 کارگاه جوشکاری
 
 
آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، خیابان آزادی، جنب دادگستری
ایمیل : info@samasarab.ac.ir
تلفن :5 -2235002(431)
فکس :2235004(431)