كانون ها و انجمن هاي علمي

 انجمن هاي علمي كامپيوتر

 انجمن هاي علمي معماري

 

 
 
آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، خیابان آزادی، جنب دادگستری
ایمیل : info@samasarab.ac.ir
تلفن :5 -2235002(431)
فکس :2235004(431)