اعضا ي هيات علمي
فیلتر عنوان     نمایش ردیف 
ردیف عنوان مطلب
1 برق
2 كامپيوتر
3 معماري
4 ساختمان
5 نقشه برداري
6 نقشه كشي
7 كودكياري
8 تربيت بدني
 
 
آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، خیابان آزادی، جنب دادگستری
ایمیل : info@samasarab.ac.ir
تلفن :5 -2235002(431)
فکس :2235004(431)