الناز ایمانزاده
مدیر گروه تربیت بدنی

آدرس ::
سراب
آذربایجان شرقی
ایران


 
 
آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، خیابان آزادی، جنب دادگستری
ایمیل : info@samasarab.ac.ir
تلفن :5 -2235002(431)
فکس :2235004(431)