آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد سراب
# نام سمت پست الکترونیکی شماره تلفن فاکس
1 دکتر سیاوش محمدزاده ريئس دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراب ۰۴۳۱۲۲۳۹۷۰۰
2 نادرفرشی ريئس آموزشكده از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد. 0431-2235005 0431-2235004
3 بهزاد محمد نسب نژاد معاون آموزشي و پژوهشي از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد. 0431-2235002 0431-2235004
4 لادن واصبي كارشناس كارگاه ها از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد. 0431-2220688 0431-2235004
5 مهدي قره چورلي مسئول آموزش از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد. 0431-2235003 0431-2235004
6 شهلا نيري مسئول امور اداري از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد. 0431-2235004 0431-2235004
7 پريا سلطاني مسئول حسابداري از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد. 0431-2235004 0431-2235004
8 علیرضا پرتوی کارشناس امور فرهنگی از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد. 0431-2235005 0431-2235004
 
آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، خیابان آزادی، جنب دادگستری
ایمیل : info@samasarab.ac.ir
تلفن :5 -2235002(431)
فکس :2235004(431)