چارت درسی رشته کامپیوتر

 

فنی و حرفه ای نظری
کاردانش و غیر مرتبط

 
 
آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، خیابان آزادی، جنب دادگستری
ایمیل : info@samasarab.ac.ir
تلفن :5 -2235002(431)
فکس :2235004(431)