چارت درسی رشته حسابداری

 

 

فنی و حرفه ای کاردانش و غیر مرتبط
نظری

 

 
 
آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، خیابان آزادی، جنب دادگستری
ایمیل : info@samasarab.ac.ir
تلفن :5 -2235002(431)
فکس :2235004(431)