((شرایط و مدارک لازم برای دریافت وام بلند مدت ))

1- نوشتن درخواست  به ریاست با درج شماره تلفن و امضا

 

2- دانشتن ضامن کارمند

 

3- مراجعه دانشجو و ضامن بهدفاتر اسناد رسمی جهت تعهد نامه

 

4- کپی شناسنامه و کارت ملی وکارت دانشجویی دانشجو(ازهرکدام 2 برگ)

 

5- کپی آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی (ازهرکدام 2 برگ)

 

6- کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن (ازهرکدام 2 برگ)

 

7- اصل سند تعهد و یک برگ کپی A4(بعد از مراجعه به دفترخانه)

 

8- پوشه روغنی سبز رنگ

 

9- تکمیل فرمها بصورت کامل وخوانا بدون قلم خوردگی

 

10- به دانشجوانی که ترم پنجم هستند وام تعلق نمی گیرد.

 

11- به دانشجویان مشروط وام تعلق نمی گیرد.

 

12- به دانشجویان ترم آخر وترم پنج وام تعلق نمی گیرد.

 

توجه نمایید در فرمها وسند دفترخانه آدرس دانشجو وضامن بصورت کامل (استان-شهر- خیابان -کوچه- پلاک)  و شماره تلفن ثابت و همراه حتماً نوشته شود. 

 
 
آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، خیابان آزادی، جنب دادگستری
ایمیل : info@samasarab.ac.ir
تلفن :5 -2235002(431)
فکس :2235004(431)