همایشها و سمینارها
 •           مشخصات همایش های برگزار شده توسط معاونت سما واحد سراب

  ردیف

  عنوان همایش

  سطح برگزاری همایش

  زمان برگزای همایش

  1

  همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر

  منطقه ای

  آذر ماه 89

  2

  همایش منطقه ای حسابداری

  منطقه ای

  آبان ماه 91

  3

  همایش منطقه ای مهندسی معماری

  منطقه ای 

  اسفند ماه 92

 

 

 
 
آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، خیابان آزادی، جنب دادگستری
ایمیل : info@samasarab.ac.ir
تلفن :5 -2235002(431)
فکس :2235004(431)