ستاد اقامه نماز

اعضای ستاد اقامه نماز دانشکده سما سراب

1-آقای نادر فرشی                        رییس دانشکده سما سراب

2-حجة الاسلام حاج آقا علیپور         مسئول دفتر فرهنگ اسلامی واحد

3-آقای بهزاد محمد نسب نژاد          معاون آموزشی پژوهشی سما سراب

4-آقای علیرضا پرتوی                   کارشناس امور فرهنگی سما سراب 

 
 
آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، خیابان آزادی، جنب دادگستری
ایمیل : info@samasarab.ac.ir
تلفن :5 -2235002(431)
فکس :2235004(431)